QQ在线客服

下载中心

首页>下载中心

补丁下载

版本 文件大小 更新日期 下载链接 适用版本
V8.0.0423.769 0.15M 2018-01-31 http下载 V8.0.0423.768
V8.0.0423.768 0.003M 2018-01-18 http下载 V8.0.0423.767
V8.0.0423.767 0.001M 2018-01-04 http下载 V8.0.0423.766
V8.0.0423.766 0.001M 2017-12-19 http下载 V8.0.0423.765
V8.0.0423.765 1.2M 2017-12-05 http下载 V8.0.0423.764
V8.0.0423.764 1.55M 2017-11-28 http下载 V8.0.0423.763
V8.0.0423.763 1.42M 2017-11-09 http下载 V8.0.0423.762
V8.0.0423.762 0.008M 2017-10-13 http下载 V8.0.0423.761
V8.0.0423.761 0.6M 2017-09-05 http下载 V8.0.0423.760
V8.0.0423.760 0.6M 2017-08-01 http下载 V8.0.0423.759
V8.0.0423.759 0.4M 2017-08-01 菲律宾申博游戏http下载 V8.0.0423.758
V8.0.0423.758 0.4M 2017-08-01 http下载 V8.0.0423.757
V8.0.0423.757 0.1M 2017-06-27 http下载 V8.0.0423.756
V8.0.0423.756 1.18M 2017-06-13 http下载 V8.0.0423.755
V8.0.0423.755 0.1M 2017-06-13 http下载 V8.0.0423.754
V8.0.0423.754 1.45M 2017-05-16 http下载 V8.0.0423.753
V8.0.0423.753 0.4M 2017-05-09 http下载 V8.0.0423.752
V8.0.0423.752 0.08M 2017-04-11 http下载 V8.0.0423.751
V8.0.0423.751 4.37M 2017-04-04 http下载 V8.0.0423.750
V8.0.0423.750 0.04M 2017-03-21 菲律宾申博游戏http下载 V8.0.0423.749
V8.0.0423.749 0.8M 2017-03-21 http下载 V8.0.0423.748
V8.0.0423.748 0.07M 2017-02-21 http下载 V8.0.0423.747
V8.0.0423.747 0.8M 2017-02-07 http下载 V8.0.0423.746
V8.0.0423.746 3.91M 2017-01-17 http下载 V8.0.0423.745
V8.0.0423.745 0.07M 2017-01-10 http下载 V8.0.0423.744
V8.0.0423.744 3.67M 2017-01-10 http下载 V8.0.0423.743
V8.0.0423.743 0.1M 2016-12-20 http下载 V8.0.0423.742
V8.0.0423.742 0.4M 2016-12-13 http下载 V8.0.0423.741
V8.0.0423.741 1.86M 2016-12-06 http下载 V8.0.0423.740
V8.0.0423.740 1.44M 2016-11-29 http下载 V8.0.0423.739
V8.0.0423.739 0.07M 2016-11-22 http下载 V8.0.0423.738
V8.0.0423.738 0.08M 2016-11-15 http下载 V8.0.0423.737
V8.0.0423.737 0.1M 2016-11-08 http下载 V8.0.0423.736
V8.0.0423.736 0.2M 2016-11-01 http下载 V8.0.0423.735
V8.0.0423.735 0.2M 2016-10-25 http下载 V8.0.0423.734
V8.0.0423.734 0.04M 2016-10-18 http下载 V8.0.0423.733
V8.0.0423.733 0.01M 2016-10-18 http下载 V8.0.0423.732
V8.0.0423.732 0.2M 2016-10-11 http下载 V8.0.0423.731
V8.0.0423.731 0.1M 2016-09-27 http下载 V8.0.0423.730
V8.0.0423.730 0.2M 2016-09-20 http下载 V8.0.0423.729
V8.0.0423.729 3.5M 2016-09-06 http下载 V8.0.0423.728
V8.0.0423.728 3.5M 2016-09-06 http下载 V8.0.0423.727
V8.0.0423.727 4.4M 2016-08-30 http下载 V8.0.0423.726
V8.0.0423.726 0.7M 2016-08-16 http下载 V8.0.0423.725
V8.0.0423.725 1.13M 2016-08-09 http下载 V8.0.0423.724
V8.0.0423.724 7.84M 2016-07-26 http下载 V8.0.0423.723
V8.0.0423.723 0.07M 2016-07-26 http下载 V8.0.0423.722
V8.0.0423.722 0.8M 2016-07-12 http下载 V8.0.0423.721
V8.0.0423.721 0.1M 2016-06-28 http下载 V8.0.0423.720
V8.0.0423.720 0.09M 2016-06-21 http下载 V8.0.0423.719
V8.0.0423.719 0.2M 2016-06-14 http下载 V8.0.0423.718
V8.0.0423.718 0.8M 2016-06-07 http下载 V8.0.0423.717
V8.0.0423.717 3.8M 2016-05-24 http下载 V8.0.0423.716
V8.0.0423.716 1.39M 2016-05-17 http下载 V8.0.0423.715
V8.0.0423.715 0.07M 2016-05-17 http下载 V8.0.0423.714
V8.0.0423.714 0.08M 2016-04-26 http下载 V8.0.0423.713
V8.0.0423.713 0.1M 2016-04-12 http下载 V8.0.0423.712
V8.0.0423.712 0.3M 2016-03-29 http下载 V8.0.0423.711
V8.0.0423.711 1.7M 2016-03-22 http下载 V8.0.0423.710
V8.0.0423.710 0.07M 2016-03-15 http下载 V8.0.0423.709
V8.0.0423.709 7.31M 2016-03-08 http下载 V8.0.0423.708
V8.0.0423.708 0.6M 2016-02-23 http下载 V8.0.0423.707
V8.0.0423.707 0.8M 2016-02-02 http下载 V8.0.0423.706
V8.0.0423.706 0.8M 2016-01-26 http下载 V8.0.0423.705
V8.0.0423.705 0.2M 2016-01-19 http下载 V8.0.0423.704
V8.0.0423.704 1.43M 2016-01-19 http下载 V8.0.0423.703
V8.0.0423.703 0.6M 2016-01-12 http下载 V8.0.0423.702
V8.0.0423.702 0.1M 2015-12-29 http下载 V8.0.0423.701
V8.0.0423.701 0.1M 2015-12-22 http下载 V8.0.0423.700
V8.0.0423.700 0.2M 2015-12-15 http下载 V8.0.0423.699
V8.0.0423.699 0.2M 2015-12-08 http下载 V8.0.0423.698
V8.0.0423.698 0.8M 2015-12-01 http下载 V8.0.0423.697
V8.0.0423.697 0.4M 2015-11-24 http下载 V8.0.0423.696
V8.0.0423.696 5.75M 2015-11-17 http下载 V8.0.0423.695
V8.0.0423.695 5.87M 2015-11-10 http下载 V8.0.0423.694
V8.0.0423.694 2.17M 2015-11-03 http下载 V8.0.0423.693
V8.0.0423.693 1.82M 2015-10-27 http下载 V8.0.0423.692
V8.0.0423.692 1.32M 2015-10-20 http下载 V8.0.0423.691
V8.0.0423.691 2.3M 2015-10-13 http下载 V8.0.0423.690
V8.0.0423.690 0.5M 2015-10-13 http下载 V8.0.0423.689
V8.0.0423.689 1.01M 2015-09-22 http下载 V8.0.0423.688
V8.0.0423.688 2.35M 2015-09-15 http下载 V8.0.0423.687
V8.0.0423.687 0.3M 2015-09-10 http下载 V8.0.0423.686
V8.0.0423.686 1.67M 2015-08-25 http下载 V8.0.0423.685
V8.0.0423.685 0.1M 2015-08-18 http下载 V8.0.0423.684
V8.0.0423.684 0.8M 2015-08-11 http下载 V8.0.0423.683
V8.0.0423.683 1.26M 2015-08-04 http下载 V8.0.0423.682
V8.0.0423.682 0.6M 2015-07-28 http下载 V8.0.0423.681
V8.0.0423.681 4.83M 2015-07-28 http下载 V8.0.0423.680
V8.0.0423.680 1.4M 2015-07-21 http下载 V8.0.0423.679
V8.0.0423.679 1.52M 2015-07-14 http下载 V8.0.0423.678
V8.0.0423.678 1.94M 2015-07-07 http下载 V8.0.0423.677
V8.0.0423.677 5.58M 2015-06-30 http下载 V8.0.0423.676
V8.0.0423.676 0.1M 2015-06-23 http下载 V8.0.0423.675
V8.0.0423.675 5.7M 2015-06-23 http下载 V8.0.0423.674
V8.0.0423.674 2.83M 2015-06-16 http下载 V8.0.0423.673
V8.0.0423.673 5.56M 2015-06-09 http下载 V8.0.0423.672
V8.0.0423.672 3.47M 2015-06-02 http下载 V8.0.0423.671
V8.0.0423.671 27.64M 2015-05-26 http下载 V8.0.0423.670
V8.0.0423.670 0.01M 2015-05-26 http下载 V8.0.0423.669
V8.0.0423.669 0.01M 2015-05-26 http下载 V8.0.0423.668
V8.0.0423.668 0.01M 2015-05-26 http下载 V8.0.0423.667
V8.0.0423.667 0.01M 2015-05-26 http下载 V8.0.0423.666
V8.0.0423.666 0.2M 2015-05-26 http下载 V8.0.0423.665
V8.0.0423.665 0.1M 2015-05-26 http下载 V8.0.0423.664
V8.0.0423.664 0.01M 2015-05-26 http下载 V8.0.0423.663
V8.0.0423.663 0.1M 2015-05-26 http下载 V8.0.0423.662
V8.0.0423.662 0.1M 2015-05-26 http下载 V8.0.0423.661
V8.0.0423.661 0.8M 2015-05-19 http下载 V8.0.0423.660
V8.0.0423.660 0.01M 2015-05-19 http下载 V8.0.0423.659
V8.0.0423.659 0.01M 2015-05-19 http下载 V8.0.0423.658
V8.0.0423.658 0.01M 2015-05-19 http下载 V8.0.0423.657
V8.0.0423.657 0.01M 2015-05-18 http下载 V8.0.0423.656
V8.0.0423.656 0.01M 2015-05-18 http下载 V8.0.0423.655
V8.0.0423.655 0.01M 2015-05-12 http下载 V8.0.0423.654
V8.0.0423.654 0.01M 2015-05-12 http下载 V8.0.0423.653
V8.0.0423.653 0.01M 2015-05-12 http下载 V8.0.0423.652
V8.0.0423.652 4.16M 2015-05-12 http下载 V8.0.0423.651
V8.0.0423.651 0.08M 2015-05-12 http下载 V8.0.0423.650
V8.0.0423.650 0.1M 2015-05-05 http下载 V8.0.0423.6549
V8.0.0423.649 0.3M 2015-04-28 http下载 V8.0.0423.648
V8.0.0423.648 0.15M 2015-04-21 http下载 V8.0.0423.647
V8.0.0423.647 0.25M 2015-04-14 http下载 V8.0.0423.646
V8.0.0423.646 0.4M 2015-04-07 http下载 V8.0.0423.645
V8.0.0423.645 2.02M 2015-03-31 http下载 V8.0.0423.644
V8.0.0423.644 5.53M 2015-03-24 http下载 V8.0.0423.643
V8.0.0423.643 4.58M 2015-03-17 http下载 V8.0.0423.642
V8.0.0423.642 4.32M 2015-03-10 http下载 V8.0.0423.641
V8.0.0423.641 5.28M 2015-03-10 http下载 V8.0.0423.640
V8.0.0423.640 0.85M 2015-03-03 http下载 V8.0.0423.639
V8.0.0423.639 1.28M 2015-02-03 http下载 V8.0.0423.638
V8.0.0423.638 2.14M 2015-01-27 http下载 V8.0.0423.637
V8.0.0423.637 1.06M 2015-01-20 http下载 V8.0.0423.636
V8.0.0423.636 1.46M 2015-01-13 http下载 V8.0.0423.635
V8.0.0423.635 0.1M 2014-12-30 http下载 V8.0.0423.634
V8.0.0423.634 1.52M 2014-12-30 http下载 V8.0.0423.633
V8.0.0423.633 1.32M 2014-12-23 http下载 V8.0.0423.632
V8.0.0423.632 4.36M 2014-12-16 http下载 V8.0.0423.631
V8.0.0423.631 10.5M 2014-12-09 http下载 V8.0.0423.630
V8.0.0423.630 4.54M 2014-12-02 http下载 V8.0.0423.629
V8.0.0423.629 0.5M 2014-11-25 http下载 V8.0.0423.628
V8.0.0423.628 1.46M 2014-11-18 http下载 V8.0.0423.627
V8.0.0423.627 2.46M 2014-11-11 http下载 V8.0.0423.626
V8.0.0423.626 0.01M 2014-11-04 http下载 V8.0.0423.625
V8.0.0423.625 5.41M 2014-11-04 http下载 V8.0.0423.624
V8.0.0423.624 4.7M 2014-10-28 http下载 V8.0.0423.623
V8.0.0423.623 0.1M 2014-10-21 http下载 V8.0.0423.622
V8.0.0423.622 2.64M 2014-10-21 http下载 V8.0.0423.621
V8.0.0423.621 0.24M 2014-10-17 http下载 V8.0.0423.620
V8.0.0423.620 12.4M 2014-10-14 http下载 V8.0.0423.619
V8.0.0423.619 1.04M 2014-09-23 http下载 V8.0.0423.618
V8.0.0423.618 2.06M 2014-09-23 http下载 V8.0.0423.617
V8.0.0423.617 6.64M 2014-09-16 http下载 V8.0.0423.616
V8.0.0423.616 5.15M 2014-09-10 http下载 V8.0.0423.615
V8.0.0423.615 0.85M 2014-09-02 http下载 V8.0.0423.614
V8.0.0423.614 2.35M 2014-08-26 http下载 V8.0.0423.613
V8.0.0423.613 2.21M 2014-08-19 http下载 V8.0.0423.612
V8.0.0423.612 3.09M 2014-08-12 http下载 V8.0.0423.611
V8.0.0423.611 7.33M 2014-08-05 http下载 V8.0.0423.610
V8.0.0423.610 0.1M 2014-07-29 http下载 V8.0.0423.609
V8.0.0423.609 6.4M 2014-07-29 http下载 V8.0.0423.608
V8.0.0423.608 0.01M 2014-07-29 http下载 V8.0.0423.607
V8.0.0423.607 0.2M 2014-07-29 http下载 V8.0.0423.606
V8.0.0423.606 0.2M 2014-07-29 http下载 V8.0.0423.605
V8.0.0423.605 0.01M 2014-07-29 http下载 V8.0.0423.604
V8.0.0423.604 0.01M 2014-07-29 http下载 V8.0.0423.603
V8.0.0423.603 5.49M 2014-07-22 http下载 V8.0.0423.602
V8.0.0423.602 5.34M 2014-07-15 http下载 V8.0.0423.601
V8.0.0423.601 5.31M 2014-07-08 http下载 V8.0.0423.600
V8.0.0423.600 2.69M 2014-07-01 http下载 V8.0.0423.599
V8.0.0423.599 1.66M 2014-06-24 http下载 V8.0.0423.598
V8.0.0423.598 0.5M 2014-06-19 http下载 V8.0.0423.597
V8.0.0423.597 9.13M 2014-06-17 http下载 V8.0.0423.596
V8.0.0423.596 5.74M 2014-06-10 http下载 V8.0.0423.595
V8.0.0423.595 0.3M 2014-06-03 http下载 V8.0.0423.594
V8.0.0423.594 9.5M 2014-06-03 http下载 V8.0.0423.593
V8.0.0423.593 5.86M 2014-05-27 http下载 V8.0.0423.592
V8.0.0423.592 11.71M 2014-05-20 http下载 V8.0.0423.591
V8.0.0423.591 18.02M 2014-05-20 http下载 V8.0.0423.590
V8.0.0423.590 0.01M 2014-05-19 http下载 V8.0.0423.589
V8.0.0423.589 0.01M 2014-05-19 http下载 V8.0.0423.588
V8.0.0423.588 0.01M 2014-05-19 http下载 V8.0.0423.587
V8.0.0423.587 0.01M 2014-05-19 http下载 V8.0.0423.586
V8.0.0423.586 0.01M 2014-05-16 http下载 V8.0.0423.585
V8.0.0423.585 0.01M 2014-05-16 http下载 V8.0.0423.584
V8.0.0423.584 0.01M 2014-05-16 http下载 V8.0.0423.583
V8.0.0423.583 0.01M 2014-05-16 http下载 V8.0.0423.582
V8.0.0423.582 0.9M 2014-05-13 http下载 V8.0.0423.581
V8.0.0423.581 0.01M 2014-05-12 http下载 V8.0.0423.580
V8.0.0423.580 0.01M 2014-05-08 http下载 V8.0.0423.579
V8.0.0423.579 3.90M 2014-05-07 http下载 V8.0.0423.578
V8.0.0423.578 0.7M 2014-05-07 http下载 V8.0.0423.577
V8.0.0423.577 0.7M 2014-04-29 http下载 V8.0.0423.576
V8.0.0423.576 0.2M 2014-04-29 http下载 V8.0.0423.575
V8.0.0423.575 1.34M 2014-04-22 http下载 V8.0.0423.574
V8.0.0423.574 0.4M 2014-04-15 http下载 V8.0.0423.573
V8.0.0423.573 2.84M 2014-04-15 http下载 V8.0.0423.
V8.0.0423.572 0.1M 2014-04-09 http下载 V8.0.0423.571
V8.0.0423.571 0.2M 2014-04-08 http下载 V8.0.0423.570
V8.0.0423.570 5.1M 2014-04-08 http下载 V8.0.0423.569
V8.0.0423.569 0.3M 2014-04-01 http下载 V8.0.0423.568
V8.0.0423.568 0.2M 2014-03-25 http下载 V8.0.0423.567
V8.0.0423.567 4.86M 2014-03-18 http下载 V8.0.0423.566
V8.0.0423.566 0.1M 2014-03-11 http下载 V8.0.0423.565
V8.0.0423.565 5.02M 2014-03-11 http下载 V8.0.0423.564
V8.0.0423.564 5.1M 2014-03-04 http下载 V8.0.0423.563
V8.0.0423.563 5.16M 2014-02-25 http下载 V8.0.0423.562
V8.0.0423.562 8.87M 2014-02-18 http下载 V8.0.0423.561
V8.0.0423.561 0.7M 2014-02-11 http下载 V8.0.0423.560
V8.0.0423.560 0.3M 2014-01-21 http下载 V8.0.0423.559
V8.0.0423.559 0.4M 2014-01-14 http下载 V8.0.0423.558
V8.0.0423.558 7.5M 2014-01-07 http下载 V8.0.0423.557
V8.0.0423.557 0.2M 2013-12-31 http下载 V8.0.0423.556
V8.0.0423.556 7.03M 2013-12-31 http下载 V8.0.0423.555
V8.0.0423.555 6.77M 2013-12-24 http下载 V8.0.0423.555
V8.0.0423.554 5.5M 2013-12-17 http下载 V8.0.0423.553
V8.0.0423.553 13.3M 2013-12-17 http下载 V8.0.0423.552
V8.0.0423.552 3.78M 2013-12-10 http下载 V8.0.0423.551
健康游戏公告
抵制不良游戏
拒绝盗版游戏
注意自我保护
谨防受骗上当
适度游戏益脑
沉迷游戏伤身
合理安排时间
享受健康生活
用户协议
旧版申博开户直营网 菲律宾申博娱乐官网 申博娱乐手机登入 申博代理官网登入 菲律宾申博红太阳娱乐直营网 申博会员现金网直营网
老虎机支付宝充值 太阳申博开户登入 申博游戏登入不了 申博娱乐网登入 申博代理开户登入 菲律宾太阳娱乐官网登入
旧版申博开户直营网 申博网上娱乐登入 菲律宾申博网址登入 申博亚洲娱乐官网直营 www.msc88.com 77msc申博登入